Verkoop van uw חמץ

U kunt hier een formulier om uw חמץ te verkopen online invullen. Hiermee machtigt u Rav Padwa שליט׳׳א om uw חמץ te verkopen. Zodra u het formulier heeft ingevuld ontvangt u het formulier in uw email. Rav Padwa שליט׳׳א ontvangt automatisch een kopie van uw formulier.
Een bijdrage van 5 euro op de rekening van het Beis HaMedrasj wordt zeer op prijs gesteld.