logo

Anbi

Algemeen

Stichting Leerhuis Ets Chaim is in 2001 opgericht met als doel Het verwerven van een gebouw ten doel hebbende het realiseren, organiseren en beheren van een Beth Hamedrasj (Leerhuis) ten behoeve van het jeugd- en jongerenwerk en religieuze educatie. ten behoeve van de Joodse gemeenschap in Nederland, volgens de algemeen geldende normen van de Joods religieuze wet, de Halacha en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn alles in ruimste zin des woords.

Het bestuur bestaat uit de heer R. Loonstein (voorzitter) en Dhr M. Rosenzweig (Lid). De bestuurders zijn onbezoldigd.

Beleidsplan

Sinds de opening van het nieuwe Beis HaMedrasj (leerhuis) gebouw in 2001 faciliteert deze stichting de activiteiten die worden georganiseerd. Wij faciliteren het hele jaar door de gebedsdiensten, leerprogramma’s van Stichting Jeshive Amsterdam, Hasjalsjelet en Jesjiewas HaMasmidiem. De stichting is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in het gebouw alsmede voor de nieuwbouw van een mikwe. De kosten met betrekking tot de hier genoemde werkzaamheden worden gedekt particuliere giften, en van diverse (Joodse) instellingen wereldwijd.

Beheer

De inkomende donaties worden toegekend aan de algemene giften, tenzij anders aangegeven door de donateur. De algemene donaties worden gebruikt voor algemene exploitatiekosten zoals schoonmaak en kiddoesj. De exacte besteding van de gelden wordt door het bestuur volgende de hier opgestelde richtlijnen gedaan.

De inkomsten en uitgaven van de stichting worden beheerd in een professioneel boekhoud systeem. In de jaarvergadering van het bestuur komen de jaarcijfers aan de orde.

ABN-AMRO bank NL 14 ABNA 053.27.32.553 t.n.v Stichting Leerhuis Ets Chaim KVK nummer 34163615 RSIN: 810.963.401

Voorgenomen bestedingen: De kosten met betrekking tot de hier genoemde werkzaamheden worden gedekt door particuliere giften en van diverse (joodse) instellingen. De kosten worden uitsluitend besteed ten behoeve van het dagelijks gebruik van het gebouw zoals schoonmaak, gas/elektriciteit, dagelijkse benodigdheden etc.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten: Dit jaar is er wederom sprake geweest van het houden van dagelijkse diensten het hele jaar door. Het ging om dagelijkse ochtend, middag en avonddiensten. Tevens waren en cursussen en opleidingen alsmede toespraken gedurende het hele jaar door en elke dag in de week. Het behelst joods leren in de meest brede zin van het woord. Vrijwilligers zijn ingezet voor het leiden van de synagogale diensten, het lezen uit de torarol, de organisatie van de diensten, het leiden van de cursussen en opleidingen als leraar resp cursusleider.

Anbi Publicatie 2022