logo

Anbi

Algemeen

Stichting Leerhuis Ets Chaim is in 2001 opgericht met als doel Het verwerven van een gebouw ten doel hebbende het realiseren, organiseren en beheren van een Beth Hamedrasj (Leerhuis) ten behoeve van het jeugd- en jongerenwerk en religieuze educatie. ten behoeve van de Joodse gemeenschap in Nederland, volgens de algemeen geldende normen van de Joods religieuze wet, de Halacha en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn alles in ruimste zin des woords.

Het bestuur bestaat uit de heer R. Loonstein (voorzitter) en Dhr M. Rosenzweig (Lid). De bestuurders zijn onbezoldigd.

Beleidsplan

Sinds de opening van het nieuwe Beis HaMedrasj (leerhuis) gebouw in 2001 faciliteert deze stichting de activiteiten die worden georganiseerd. Wij faciliteren het hele jaar door de gebedsdiensten, leerprogramma’s van Stichting Jeshive Amsterdam, Hasjalsjelet en Jesjiewas HaMasmidiem. De stichting is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in het gebouw alsmede voor de nieuwbouw van een mikwe. De kosten met betrekking tot de hier genoemde werkzaamheden worden gedekt particuliere giften, en van diverse (Joodse) instellingen wereldwijd.

Beheer

De inkomende donaties worden toegekend aan de algemene giften, tenzij anders aangegeven door de donateur. De algemene donaties worden gebruikt voor algemene exploitatiekosten zoals schoonmaak en kiddoesj. De exacte besteding van de gelden wordt door het bestuur volgende de hier opgestelde richtlijnen gedaan.

De inkomsten en uitgaven van de stichting worden beheerd in een professioneel boekhoud systeem. In de jaarvergadering van het bestuur komen de jaarcijfers aan de orde.

ABN-AMRO bank NL 14 ABNA 053.27.32.553 t.n.v Stichting Leerhuis Ets Chaim KVK nummer 34163615 RSIN: 810.963.401